Vypracovali jsme pro Vás nejčastější dotazy a odpovědi na ně.

I když Vám na jakýkoliv dotaz rádi odpovíme, budeme rádi pokud se podíváte níže, zda již nebyl Váš dotaz již zpracovaný.
Tím šetříte náš čas a Vaše peníze.

Pokud není uvedeno a předem dohodnuto jinak, je standardní termín výroby 6 pracovních dnů od splnění náležitostí. Po tomto termínu je připraveno k předání nebo předáno přepravci pro doručení. V případě požadavku doručení na adresu je tak nutné přičíst čas doručení dle zvoleného dopravce.

V praxi celkový termín ovlivňuje více měnících se faktorů proto uvádíme mezní termín, který dodržujeme.

Při požadavku kratšího termínu je možné využít placeného upřednostnění výroby. V takovém případě je zakázka řazena do výroby mimo standardní plán a je tak možné mít rámečky již za 6 pracovních hodin. Možnost upřednostnění musí v takovém případě být ověřena a schválena předem, dle aktuálních možností.

I když je naše výroba převážně digitální a rychlá, i u nás je nutné plánování a organizace výroby. Není tak pravděpodobné, že při návštěvě naší provozovny, bez domluvy předem, by byl požadavek okamžitě řazen ke zpracování pro výrobu na počkání.

Pro zpracování naším grafikem s umístěním loga či jiných symbolů je nutné tyto dodat v co nejlepší formě - ideálně křivky. Na základě Vašeho požadavku je zpracován náhled ke schválení před výrobou. Tato služba je zpoplatněna dle času grafických prací.

Pro profesionály bez nutnosti grafických prací, je přijímáno tiskové PDF - viz. odkaz vlastní podklady.

Pokud si přejete jeden pár rámečku jako dárek, případně množství do cca 20 kusů (10 párů) nabízí nejlepší poměr ceny, využití naší online objednávky na adrese www.unikus.cz, kde je k dispozici také online grafické rozhraní, pro vlastní zpracování podkladů. Toto je pro Vás zcela zdarma, tedy nikterak nenavyšuje cenu samotného výrobku. Pro náročné zákazníky či jistotu profesionálního zpracování je možné i pro kusová zpracování využít služeb našeho grafika. V takovém případě je ovšem nutné počítat s tím, že cena služeb ovlivňuje celkovou cenu objednávky.

Na rámečku je v místě, které překryje po instalaci potištěná lišta samolepka se zněním:

! NEMĚNIT! TENTO RÁMEČEK JE POTIŠTĚN VLASTNÍM MOTIVEM NA PŘÁNÍ - NEPŘEJI SI JEHO VÝMĚNU realizace potisku www.RZ-RAMECEK.cz

V balíčku je vložen lísteček vysvětlující tuto samolepku:

Dostal se Vám do rukou zakázkově potištěný rámeček, protože si i my přejeme, aby Vám co nejdéle sloužil a nebyl vyměněn při první návštěvě STK, servisu, lakovny ... Doplnili jsme jej upozorňujícím textem.

Pobud si nepřejete takové označení na své rámečky, je nutné nám tuto informaci sdělit při objednávce

Vlastní samolepka zdarma je poskytována pouze dlouhodobě spolupracujícím aktivním obchodníkům s odběrem minimálně 300 rámečků měsíčně po dobu posledních 3 měsíců. Pod touto hranicí je výroba samolepek kalkulována dle požadovaného množství, minimálně však 1 000 Kč bez DPH (v ceně je 300 kusů samolepek). Při dodání tiskového PDF pro velikost 165×14 mm. Tisk bez grafické spadávky (samolepky na prořez).

Otázky a odpovědi společné pro celou produkci naší společnosti:

I když jsme přímý výrobce, nabízíme také služby běžně poskytované reklamními agenturami k naší výrobě. O plný servis s průchodem, zadáním zakázky, optimálního doporučení dle Vašeho očekávání Vám pomůže přidělený produkční. Služby produkčního jsou účtovány samostatně dle času a nejsou nezávisle na objemu výroby.

Samostatné oddělení produkčních prací a výroby umožňuje spravedlivé kalkulování cen. Stejně tak je možno ovlivnit celkovou cenu produkčních prací. Pro maximální úsporu doporučujeme pečlivě pročíst naše weby, na kterých je dostatek informací, pokud upřednostňujete maximální časovou úsporu a servis, rád se o Vaše požadavky náš produkční osobně postará.

Zatím co u větších nákladů může využití služeb produkčního ušetřit celkovou cenu realizace, díky využití zkušeností a tak optimalizací výrobku pro maximální efekt cena / výsledek. Může být u kusového zpracování cena produkčních prací větší než cena samotného výrobku. Pokud je u kusového zpracování cena rozhodujícím faktorem požadavku, nabízíme možnost samostatné objednávky našich nejžádanějších produktů na adrese www.unikus.cz

U standardizovaných výrobků z naší nabídky je možná výroba od jedeného kusu viz „Je možné vyrobit jeden kus?“

 

Pro zakázkové zpracování, které umožňuje naše technologie, ale takové zpracování není v naší standardizované nabídce je stanovena částka minimální objednávky dle minimálních časů jednotlivých procesů nutných pro zpracování. Tyto minima jsou rozděleny do základních skupin a to:

  • maximální servis - vhodné pro zákazníky, kteří vyžadují potřebují u svého požadavku maximální péči. Postupy zahrnují konzultace pro doporučení vhodného materiálu a zpracování. Produkční a administrativní čas do 50 minut, prvotní grafické zpracování do 30 minut a základní výrobek. Cena od 1 800 Kč (bez DPH)
  • základní zpracování - při jasném a přesně definovaném zadání požadavku, dle informací na našem webu. Zpracování zahrnuje minimální produkční a administrativní čas - do 25 minut, prvotní grafické zpracování do 20 minut a základní výrobek. Cena od 1 200 Kč (bez DPH)
  • čistě výroba - pouze pro profesionály, znalé možnostmi požadované technologie zpracování, předpokládá dodání jasného a přesného zadaní, profesionálního PDF a ostatních náležitostí jako jsou i fakturační údaje a dodací adresa. U takového požadavku není potřeba žádný produkční a grafický čas, s minimem administrativního času. Zpracování tak zahrnuje pouze práci v dílně a využití naší technologie. Cena na základní materiály držené skladem od 600 Kč (bez DPH)
  • stálý aktivní zákazník - v případně, že není možné požadavek zahrnout do zpracování zdarma v rámci spolupráce je cena od 400 Kč (bez DPH)

 

Minimální částky zahrnuji převážně hodnotu času, u minimálních požadavků může být celková cena tvořena z většiny právě hodnotou času. Předvýrobní a povýrobní procesy na pár minut samotné výroby může znamenat odčerpání služeb v rámci hodin. (Například požadavek vytvoření katalogu Vašich produktů s následným tiskem pár kusů znamená, že 80% hodnoty bude v ceně grafických prací, a 5% v hodnotě tisku) Našim záměrem je nabízet férové ceny, proto každý zákazník platí pouze rozsah služeb nutných pro jeho požadavek.

Výrobu vlastního prototypu / vzorku poskytujeme do hodnoty 5% objednávky zdarma. Samotný prototyp je řešen jako samostatná zakázka, s požadavkem výroby jednoho kusu. U takového zpracování služby spojené se zahájením výroby tvoří většinu hodnoty požadavku, tato částka bude odečtena, právě do hodnoty 5% objednávky, při následné realizaci zakázky. Příklad: služby spojené se vzorováním v hodnotě 600 Kč a následná výroba v hodnotě 3 000 Kč. Odečtená částka 5% z objednávky je 150 Kč. Pro odečtení celé částky, za uvedený příklad vzorování, musí být objednávka v hodnotě minimálně 12 000 Kč.

Do slevy se nezahrnují náklady třetích stran, jako je doručení, dobírka, dražší materiály (například u značení dárkových předmětů), a jiné náklady spojené s prototypem mimo standardní zpracování naší společností

 

Stejný výpočet je použit také pro poskytování služeb zdarma.

Vzorky realizací jsou k dispozici k nahlédnutí na naší provozovně.

Vzorky na adresu zasíláme zdarma aktivně spolupracujícím zákazníkům, ostatním zákazníkům je k dispozici placené zaslání vzorků (hodnota vzorku + administratia + cena expedice).

Při realizaci zakázky je tato částka odečtena dle pravidel poskytování služeb zdarma. - viz prototyp

Pokud je v kalkulaci uvedena cena za prvotní grafické zpracování, míní se tím cena za prvotní zpracování náhledu dle dodaných informací. Při přesných a jasných informacích je takové zpracování dostačující pro následující výrobu. Po zaslání prvotního grafického náhledu je v ceně zahrnuta jedna neobsahová grafická úprava dle požadavku zákazníka. Tato úprava zdarma slouží k upřesnění představy například velikosti písma, umístění grafických prvků atd. V úpravě zdarma nejsou zahrnuty obsahové změny a změny v důsledku chybného zadání pro prvotní zpracování.

Grafické práce nad rámec prvotního zpracování se řídí ceníkem grafických prací.

Cena platí za předpokladu, že budou dodány obrazové prvky v kvalitě odpovídající technologii následné výroby, loga a jiné perokresbové prvky v křivkách a text v elektronické podobě - textová forma (nikoliv sken textu). Barevnost bude dodána v hodnotách CMYK případně odpovídající technologii zpracování. Při dodání barevného podání v jiném barevném složení bude barva automaticky převedena s rizikem odlišnosti odstínu oproti předpokladu.

Nepřesná a jiná forma dodání podkladů pro zpracování zvedá potřebný čas zpracování a tím i cenu služeb za zpracování ať již produkčních nebo grafických prací.

 

Nejčastější chyby v dodaných podkladech:

  • Logo v jpg, png, gif - často z vlastního webu.
  • Logo ve vektorové formě s písmem (písmo u loga musí být převedeno na vektory).
  • Dodání barev v RGB.
  • Chyby v textu (doporučujeme řádnou kontrolu před zadáním do zpracování, oprava zvedá čas grafických prací

Před úhradou zálohy je možné u snadnějších požadavků poskytnout pouze služby v rozsahu prvotního grafického zpracování tedy maximálně 2 náhledy. Případné další požadované úpravy je možno zpracovat po potvrzené úhradě zálohy.