Při požadavku produkčního zpracování stačí zaslat základní představu o požadovaném potisku nebo náčrt, v případě použití grafických prvků jako je logo symbol piktogram atd. přiložit tyto v nejlepší možné formě (nejlépe vektoru). Náš grafik Vám následně vytvoří náhled ke schválení před samotnou realizací.

V základní kalkulaci grafických prací je zahrnuto vytvoření prvotního náhledu z dodaných podkladů a případná první neobsahová úprava. Při požadavku více postupných úprav či rozšířených grafických prací, jako je retuš, úprava loga, tvorba symbolu a jiné, jsou tyto práce kalkulovány dle času grafických prací.